Annonsering i Bluesnews

Annonsepriser 2020

Størrelse
Pris
1/1 Side
8.900,-
1/2 Side
5.800,-
1/4 Side
3.000,-

Spesialplasseringer

Plassering
Pris
Dobbelside
Etter avtale
Baksiden
9.900,-

Formater

Størrelse
Bredde x høyde (i ramme)
Bredde x høyde (utfallende)
1/1 Side
188mm x 270mm
210mm x 297mm
1/2 Side
188mm x 133mm
210mm x 145mm
1/4 Side
92mm x 133mm
-
Bakside
-
210mm x 237mm


Andre størrelser etter avtale.

 

Deadline for innlevering av annonser er ca 2 uker før utgivelse.

Annonser bestilles på tlf. 906 11 156
Einar Brattlie, e-post: bluesad@bluesnews.no

Annonser sendes på e-post til: post@bluesnews.no i JPG eller PDF-format

Alle priser er eks. mva. og basert på ferdig levert materiale. Andre størrelser etter avtale.
Rabatter: Gode rabatter ved fast annonsering (mer enn 2 nummer )

Annonsering på websidene

For bestilling av annonser på våre websider, kontakt Einar Brattlie på tlf. 906 11 156 eller e-post: bluesad@bluesnews.no

Aktuelle formater er .gif (animert) eller .jpg

Størrelse
Bredde x høyde
Pris
Banner, topp
600(B) x 180(H) px
500,-
Stor i nyhetsspalte
1200(B) x 350(H) px
900,-
Kvadrat, marg
370 x 370 px
400,-
Høy i marg
370(B) x 600(H) px
600,-

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med Bluesnews-kontoret på tlf. 22 41 85 00 eller e-post: post@bluesnews.no