Bestill abonnement på Bluesnews

Abonnement fra Sverige, Danmark, Finland og Island - gjelder IKKE Norge! *)

Fra de nordiske landene kan du bestille et års abonnement på Bluesnews ved å sende NOK 350 til kontoen under.
Et abonnement gjelder fra 1.1. til 1.1. Bluesnews har 5 utgivelser pr. år: Februar, april, juli, september og desember.

Send en bekreftelse til post@bluesnews.no om at innbetalingen er gjort. Dersom du ønsker tidligere utgaver, gi også beskjed om dette.

 

Send din betaling til:

Bluesnews
Møllergata 39
N-0179 Oslo, Norge

Konto: 1594 02 38339
Sum: NOK 350
Husk å oppgi tydelig navn og adresse og hva innbetalingen gjelder.

Bankinformasjon:
BIC (SWIFT) code: DNBANOKKXXX
 
IBAN-nummer: NO8315940238339

Bank:
DnB NOR, N- 0021 Oslo, Norge

*) Gjelder kun for de nordiske landene Sverige, Danmark, Finland, Island. Det selges ikke løse abonnement i Norge. Abonnent i Norge blir du ved å melde deg inn i en bluesklubb tilsluttet Norsk Bluesunion.

Betaling utland / Betaling i nettbank

Ved betaling fra utlandet benyttes disse kodene:
Information for payment from outside Norway:

BIC (Swift-adresse):
DNBANOKKXXX


IBAN-number:
NO8315940238339

 
Name of bank:
DNB
N-0021 Oslo, Norway


Bank account:
1594 02 38339


Blues News’ adress:
Bluesnews, Moellergata 39, N-0179 Oslo, Norway

 

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med Bluesnews-kontoret på tlf. 22 41 85 00 eller e-post: post@bluesnews.no