Medlemslister

Adresselister for utsending av Bluesnews

Bluesklubber som abonnerer på Bluesnews ajourfører sin medlemsliste på StyreWeb, den felles plattformen der alle NBU-klubbenes medlemslister blir lagret.

Ved utsendelse av Bluesnews blir adresselistene sendt direkte fra StyreWeb til trykkeriet.

 

Frister for oppdatering 2021

Nr. 1 - 2021
Bluesnews 118
27. januar
Nr. 2 - 2021
Bluesnews 119
29. mars
Nr. 3 - 2021
Bluesnews 120
1. juni
Nr. 4 - 2021
Bluesnews 121
1. september
Nr. 5 - 2021
Bluesnews 122
17. november