Medlemslister

Info om innsending av medlemslister

- Bluesklubber som abonnerer på Bluesnews sender inn oppdaterte medlemslister ca. 3 uker før hver utgivelse.

- Ved mindre forandringer sendes kun de nye adressene inn. Dersom medlemslista ikke inneholder forandringer siden foregående
   utsendelse, gis det beskjed om dette.

- Medlemslistene sendes til denne adressen: medlemsliste@bluesnews.no

 

Innsendelsesfrister 2019

Nr. 1 - 2020
Bluesnews 113
1. februar
Nr. 2 - 2020
Bluesnews 114
30. mars
Nr. 3 - 2020
Bluesnews 115
25. mai
Nr. 4 - 2020
Bluesnews 116
28. august
Nr. 5 - 2020
Bluesnews 117
20. november

Format

Listene sendes KUN i Excel-format. Ønsker du tilsendt mal, bestilles den på post@bluesnews.no.
Adressene lagres på denne måten:

Felt A: Etternavn. Felt B: Fornavn. Felt C: Adresse. Felt D: Ekstra adressefelt. Felt E: Postnummer.

Felt F: Poststed. Felt G: Blank (for land). Felt H: Bluesklubb.

 

Spørsmål?

Trenger du malen tilsendt eller har andre spørsmål, ta kontakt med Bluesnews-kontoret på tlf. 22 41 85 00 eller e-post: post@bluesnews.no