Medlemslister

Adresselister for utsending av Bluesnews

Bluesklubber som abonnerer på Bluesnews ajourfører sin medlemsliste på StyreWeb, den felles plattformen der alle NBU-klubbenes medlemslister blir lagret.

Ved utsendelse av Bluesnews blir adresselistene sendt direkte fra StyreWeb til trykkeriet.

 

Frister for oppdatering 2023

Nr. 1 - 2023
Bluesnews 128
31. januar
Nr. 2 - 2023
Bluesnews 129
11. april
Nr. 3 - 2023
Bluesnews 130
12. juni
Nr. 4 - 2023
Bluesnews 131
4. september
Nr. 5 - 2023
Bluesnews 132
20. november