Norsk Bluesunion med mange offensive planer

Den 13. oktober var styret i Norsk Bluesunion samlet til sitt første fysiske møte etter at koronaen traff landet i mars 2020. Daglig leder i NBU, Bitten Svendsen, kan fortelle om et velfungerende og entusiastisk styre som allerede er godt i gang med planlegging og forberedelse av aktiviteter for de neste månedene.

Norsk Bluesunion med mange offensive planer
NBU-styret, fra v. Svein Terje Pisani Førland, Bitten Svendsen, Tor Hognes, Bente Bårseth, Wiggo Larsen og Sveinung Lervåg. Ellen Klemp, Irene Lilletvedt og Susanne Sørensen var ikke til stede.

Et av de viktigste punktene på styremøtet i Oslo i oktober var planlegging av NBUs landsmøte. Det blir avholdt den første helga av april, og det er Jæren Bluesklubb som er vertskap for arrangementet som vil finne sted på klubbens "hjemmebane" på Bryne. 
Temaer som vil få spesielt fokus på landsmøtet er søknadsskriving, innføring i bruk av StyreWeb og sosiale media.

På styremøtet ble også NBUs mest prioriterte prosjekt, Union Bluescup, diskutert. Styret ble presentert for noen forslag som kan bidra til å høyne standarden på finalearrangementet og gjøre det mer attraktivt både for publikum og deltakere. 
Det ble bestemt at det vil bli lagt fram forslag for landsmøtet om videreutvikling av cupen. 

For noen uker siden ble det arrangert styreseminar for bluesklubbene på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Dette ble svært vellykket, og NBU-styret jobber nå med å tilby seminarer til alle landets klubber som ønsker det. Erfaringene viser at dette er tiltak som har svært positive virkninger, blant annet ved å styrke klubbenes bånd til NBU sentralt, og også klubbene imellom. NBU har tilgang til økonomiske midler til gjennomføring av slike samlinger.

Neste år er det 25 år siden NBU ble stiftet, og det skal selvfølgelig markeres. Det er allerede bestemt at NBU og Bluesnews vil gå sammen om å arrangere et jubileumsshow i Oslo neste høst. Møtet diskuterte tidspunkt, konsertsted og hva en slik kveld skal inneholde. Det ble ikke bestemt noen detaljer, men det kan ligge an til at jubileumskvelden vil finne sted en lørdag i november 2022. NBU-styret og Bluesnews vil sammen fungere som arrangementskomite.

NBU-styret har også begynt å se på mulighetene for en prisutdeling for blues-sjangeren, en Norwegian Blues Music Awards. Her er foreløpig ingen ting konkret, men NBU-styret kan fortelle at de er i gang med å se på mulighetene.

NBU har videre planer om å få til et nærmere samarbeid med de andre norske medlemmene i European Blues Union, slik at man eventuelt kan fremme saker for de europeiske landene i fellesskap.

NBUs daglige leder kan også fortelle at NBU på vegne av medlemsklubbene kommer til å jobbe nærmere med Musikkens Studieforbund. Her finnes det økonomiske midler som klubbene kan nye godt av, til for eksempel organisasjonsutvikling, kompetanseheving for styremedlemmer og tilskudd til øving for band og musikere.

Når det gjelder neste års unionsband har NBU allerede satt i gang med forberedelser og oppfølging i form av kursing i søknadsskriving og seminarer med musikalske mentorer. 
Bitten Svendsen kan fortelle at de opplever stor interesse for neste års unionsband. Hun tror det både er på grunn av fornyet entusiasme nå som samfunnet har åpnet igjen, men også fordi svært mange setter pris på det unge og lovende bandet Soft City.