Millionoverskudd for Notodden

Det ligger an til å bli millionoverskudd for årets festival på Notodden. Ledelsen i Notodden Blues Festival kunne tirsdag kveld legge frem en økonomisk prognose som viser at festivalen går mot et overskudd i 2019 på ganske nøyaktig 1 million kroner. Overskuddet kommer etter en meget vellykket festival der det ble solgt 21500 billetter. Det er 5500 flere billetter enn i det meget vanskelige året i 2018.

Millionoverskudd for Notodden
Little Steven og hans band bidro til den vellykkede festivalen.

- Vi har lagt bak oss en festival som ble en musikalsk suksess, bygd på et nytt rammeverk. Nå viser regnskapstallene at vi lykkes med den omfattende redningsaksjonen som vi fikk støtte av kommunen og fylkeskommunen til. Da vi søkte om hjelp derfra stilte vi noen ambisjonskrav til oss selv: Å få kontroll på økonomien, få hele Notodden med på laget igjen og å åpne den musikalske profilen. Dette resultatet bekrefter at vi lykkes med det, sier styreleder Runar Lia.

Prognosen viser et resultat på ganske nøyaktig 1 mill. kr. Som kan bedres ytterligere gjennom omsøkt momskompensasjon og midler fra statens gaveforsterkningsordning. Dette er ikke hensyntatt i prognosen, blir det fortalt.

- Vi sender en stor takk til Telemark fylkeskommune, Notodden kommune, alle de frivillige, Notoddens befolkning og alle som kjøpte billett til årets festival. De har sammen sørget for at vi kan fortsette å lage bluesfestivaler i Notodden, sier Lia.

Notodden Blues Festival sender også en takk til alle som kom med konstruktiv kritikk i omstillingsperioden i etterkant av fjorårets store festivalunderskudd – både i sosiale medier og gjennom de folkemøtene som ble arrangert i fjor høst og i løpet av vinteren. 

- Det kom mange innspill som vi tok med oss i planleggingen av årets festival.  Notodden har fått en enda bedre festival som resultat av dette, sier festivalsjef Jostein Forsberg. - Vi oppfatter oss imidlertid ikke ferdige med omstillingsprosessen. Vi ønsker fortsatt dialog, og vil arrangere et nytt åpent møte 20. november i Bok og Blueshuset på Notodden, hvor vi håper det kommer enda flere gode innspill. Vi gleder oss til prosessen med planlegging av ny festival til sommeren, sier Forsberg, som allerede har kontraktfestet flere artister enn det som er normalt på denne tiden. De bookede artistene så langt fordeler seg 50/50 på blues og andre stilretninger. 

Notodden Blues Festival 2020 arrangeres i perioden 30. juli til 2. august.