Ærespris til Claudia Scott

Claudia Scott ble tildelt Norsk Americana Forums ærespris under Fjording 2024 som ble arrangert i Halden 24. og 25. mai. Det ble delt ut priser i seks forskjellige kategorier.

Ærespris til Claudia Scott
Claudia Scott mottok to priser under Fjording 2024.

Fjording er et bransjetreff som i tillegg til prisutdelingen også inneholder en rekke konserter. I år var det hele 13 konserter fordelt på to scener og to kvelder med blant annet flere, unge nykommere. Selve prisutdelingen ble avholdt lørdag kveld, med presentasjon av de nominerte, vinnere, taler og masse Americana-musikk. Etter showet var musikere og andre tilreisende samlet til bransjetreff med jamsessions, mingling og fest. Det meldes at det ble en stor sukssess der mange nykommere fikk jamme med sine forbilder.

Her er alle prisvinnerne:
Årets album: Signe Marie Rustad - Particles of Faith
Årets nykommer: Norma 
Årets låt: Claudia Scott - Baby, don't you leave me this way
Årets utenlandske album: Dylan Leblanc - Coyote
Årets musiker/produsent: Alexander Lindbäck
Æresprisen: Claudia Scott

Du kan se hele showet fra Fjordingprisen i Halden på Norsk Americana Forums websider, https://www.americanaforum.no/fjording-2023.