Bluesstudiet på Notodden - eneste i sitt slag i Europa

Som eneste universitet i Europa kan Universitetet i Sørøst-Norge på Notodden tilby utdanning innen blues. Studietilbudet ble opprettet høsten 2018 og er inne i sitt femte år. Nå er planleggingen av høstsemesteret 2022 i gang. Oppstart er 15. august og søknadsfrist for det eksklusive studiet er 20. april.

Bluesstudiet på Notodden - eneste i sitt slag i Europa
Studenter under semesteroppgaven jula 2021

Studiet går over to semestre og er forankret i musikkformen blues. Man har som overordnet mål å behandle og sidestille blues med andre stilarter man har anledning til å studere, som f.eks. jazz og folkemusikk. Studentene får innføring i hvilken betydning den afro-amerikanske musikkformen har hatt for utvikling av dagens populærmusikk. Musikkformen settes inn i en samfunnsmessig kontekst, der studentene gjennom historisk analyse og refleksjon gis et grunnlag for å forstå afro-amerikansk kultur. Tidsmessig tas det utgangspunkt i 20-tallets blues og studiet følger utviklingen av musikkformen fram til 60-70-tallet. I tillegg er det en forelesning om nyere samtidsblues.

Samspill og instruksjon
I tillegg til det teoretiske legger studiet stor vekt på samspill og instruksjon på de forskjellige instrumentene. Universitetet har svært gode fasiliteter med eget musikkhus som blant annet rommer et studio som står til studentenes disposisjon døgnet rundt. De faste lærerne for instruksjon og samspill er alle kjente størrelser i bluesmiljøet: Morten Omlid (gitar), Espen Fjelle (orgel og piano), Olaf Olsen (trommer), Bård Gunnar Moe (el-bass) og Trond Ytterbø (gitar). Studentene får anledning til å utvikle sine ferdigheter på sine valgte hovedinstrumenter gjennom samspill i band, og lærerteamet gir også individuell veiledning. Andre faste lærere på blues-studiet er Jostein Forsberg, festivalsjef i Notodden Blues Festival, og sangerinne og sanglærer Aste Hunnes Sem.
En annen viktig del av studiet er å lage musikk og spille den inn i studio. I tillegg til eget studio benytter universitetet seg av Notodden Blues Festivals renommerte Juke Joint Studio i Bok og Blueshuset. Dette består som kjent av utstyr fra legendariske STAX Studio i Memphis. Her får studentene innføring i bruk av analog musikkteknologi - som vintage mikrofoner og backline, båndmaskiner og gamle plateklanger - sammen med moderne digital teknologi.
I studiet blir det også leid inn eksterne musikere og artister som holder masterclass. Blant dem har vært Amund Maarud og Knut Reiersrud, og Lars Saabye Christensen har holdt seminar om bluestekster og litterær vinkling.

Studiet benytter seg av Juke Joint Studio i Bok og Blueshuset. (Foto: Espen Fjelle).

Studieplan
Høstsemesteret er delt inn i fire emner: Blues utøvende, Blues og Samfunn, Rytmisk musikk og studioarbeid og Bluegrass.

1) Blues utøvende er som navnet sier et utøvende studie, der kollektiv spilling i stilartens musikktradisjoner er en sentral del av undervisningen. Hovedtyngden i studiet innretter seg mot samspill og prosjektarbeid. Studiet innebærer instrumentundervisning i grupper og arbeid med ulike blues-stilarter. Studiet innebærer også arbeid med å komponere, prosjektere og spille inn egen musikk. Her er det forventet at studentene behersker hovedinstrument sitt på et tilfredsstillende nivå.

2) Rytmisk musikk og studioarbeid legger vekt på sang, spill og samspillaktiviteter innenfor rmusikksjangre som blues, rhythm and blues, rock og soul.

3) Bluegrass. Dette er et samarbeid med akademiet i Rauland, et praktisk og teoretisk studium i bluegrass. Hovedtyngden av kurset ligger på forståelse for musikken og dens røtter, og fokuserer på hvordan sjangre som blues, texas/western swing, irsk folkemusikk og old-time formet bluegrass som stilart. Det vil også være fokus på å forstå musikken i et historisk perspektiv. Kurset foregår på Campus Rauland.

4) Blues og samfunn ser på bluesmusikkens posisjon i samfunnet før og nå. Studiet har som målsetting å utvikle forståelse for blues som musikkform, herunder utvikling, sosial funksjon, struktur og bluesens stilartsmangfold og bidra til innsikt i bluesmusikkens historie fra slutten av 1800-tallet til slutten av det 20. århundre. Man ser på den afroamerikanske musikkindustrien nasjonalt og internasjonalt med spesielt fokus på de amerikanske plateselskapene Chess, Stax og Tamla Motown.

Internasjonalisert
Nytt av året er at studiet er internasjonalisert. Det vil si at studiet er åpent for utveksling av studenter under "Rasmusordningen". Dette er et europeisk utvekslingsprogram der godkjente studenter vil motta et stipend og være utviklingsstudent i en periode på minimum tre måneder. Man betaler ikke skolepenger og får i tillegg til stipendet også støtte fra Lånekassen.

Er dette interessant for deg, eller kjenner du noen du tror kan være interessert i blues-studiet? Du finner mer informasjon på www.usn.no/studier/blues.
Husk at søknadsfrist for høstsemesteret er 20. april.

Studenter på øvingsrom på USN
Studenter på øvingsrom på USN