Folkemøte på Notodden om festivalens framtid

.

Notodden Blues Festival inviterte 14. november til folkemøte for å lodde stemningen blant byens innbyggere når det gjelder festivalens framtid. Ca 30 engasjerte personer møtte opp på Bok og Blueshuset for å gi sine tilbakemeldinger. (Foto: Trond Kaasa, Telen).

Etter årets store underskudd trengte festivalen nye økonomiske midler før de kunne annonsere neste års festival. Etter noen spennende uker fikk festivalen positivt svar på søknadene både fra kommunen og fylkeskommunen, slik at planleggingen nå er i full gang. Det ligger i kortene at det vil bli noen endringer foran neste års arrangement. Ledelsen i festivalen har nå henvendt seg til publikum for å få innspill til program og forslag til endringer. Flere hundre har gitt tilbakemelding om sine ønsker på Facebook, og nå er det også invitert til tre folkemøter. Det første ble holdt 14. november, og det blir nye møter 12. desember og 16. januar.

Det kom tydelig fram på det første møtet at fokuset må være på å rekruttere et yngre publikum til festivalen. Festivalens daglige leder Jostein Forsberg kunne fortelle at festivalen også vil vurdere å åpne for en bredere musikkprofil for å nå ut til nye grupper.
- Vi har et kreativt ungt musikerliv i regionen og vi er i god dialog med dem som spiller roots, americana og countrymusikk. Den type musikk engasjerer ungdom i vår region – og ikke det som nødvendigvis er listetopper. Ungdom reiser på Byting og vi ser på muligheten for å åpne opp for den type musikk med konserter både fredag og lørdag kveld på Folk & Blues Stage, uttalte Forsberg på møtet.

Forsberg sa etter møtet at han var godt fornøyd med alle tilbakemeldingene.
- Vi fikk pratet og hørt hva mange mener. Det tar vi med oss videre når vi nå skal ha hele Notodden med videre, sa han og innrømmet at det hadde vært en tøff høst – men at alle nå går på for å lage en ny folkefest i 2019.

Forslagene som strømmer inn på Facebook for tiden er mange og varierte. Det er stort engasjement. Mange ønsker gjensyn med sine favoritter, mens andre kommer med gode forslag til nye navn både innen blues- og rootssjangeren. Svært mange misliker den store Hangar-scena og ønsker tilbake flere av småklubbene. Mange vil også gjerne ha tilbake muligheten til å kjøpe enkeltbilletter til konsertene.
Du kan se alle tilbakemeldingene på festivalens Facebookside.

Det blir spennende å følge med på hvilke endringer som blir gjort foran neste års festival.

Tekst: Rune Endal (kilde Telen)
Bildet: Jostein Forsberg på folkemøtet 14. november. (Foto: Trond Kaasa, Telen).