13,5 millioner til norske arrangører og musikere

.

Musikkutstyrsordningen har bevilget over 13,5 millioner kroner til musikkprosjekter over hele landet. Det er gjort 98 tildelinger til øvingslokaler og arrangører innenfor pop, rock, blues, jazz og folkemusikk. Flere bluesklubber er tildelt midler til innkjøp av utstyr.

Blant tildelingene til aktører i bluesmiljøet finner vi Bodø Bluesklubb 47.500, Fjæra Bluesklubb, Sandane 60.000, Jæren Bluesklubb 33.500, Tingvoll Blueslag 64.500 og ikke minst Longyearbyen Bluesklubb som fikk hele 604.000 til innkjøp av lydutstyr.

- For at det lokale musikklivet skal vokse og gro, er det viktig at det er tilgang til godt teknisk utstyr, egnede øverom og lokaler som inspirerer til fremføring og musikkglede, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Hovden Edwards.

Musikkutstyrsordningen er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Til sammen har 98 scener, arrangører, øvingsfelleskap og øvingsanlegg fått 13 516 275 kr.
- Det er fantastisk å bidra til aktivitet i norsk musikkliv, og i årets første tildelingsrunde har vi bevilget midler til gode musikkprosjekter over hele landet, forteller Edwards.

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. MUOs tildelinger deles inn i tre hovedkategorier; teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 150 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler.

I første tildelingsrunde 2015 kom det inn 195 søknader med en total søknadssum på nesten 43 millioner. 98 søknader fikk tilskudd med en tilskuddsramme på 13.5 millioner.
 
Totalt i 1. søknadsrunde 2015 ble det gjort tildelinger for 13 516 275 kr
 
Fremføringsutstyr: 44 tildelinger - 8 520 000 kr
Akustikk scenelokalet: 5 tildelinger -  1 737 400 kr
Øvingsrom og musikkbinge: 9 tildelinger - 1 988 000 kr
Øvingsutstyr: 40 tildelinger - 1 270 875 kr
Totalt: 98 tildelinger - 13 516 275 kr

Les mer på www.musikkutstyrsordningen.no