Norsk Rockforbund skifter navn

.

Norsk Rockforbund vedtok på sitt landsmøte lørdag 10. mai at organisasjonen skal skifte navn til Norske konsertarrangører. Det var stor enighet blant landsmøtedelegatene om det historiske vedtaket. NRF ble startet for 32 år siden som talerør for norsk rock, men har de siste årene vært i endring. Nå er nå rollen som konsertarrangørenes interesseorganisasjon også synliggjort i navnet. Bildet viser delegater på landsmøtet i Asker.

Norsk Rockforbund ble etablert i miljøet rundt Blitz i 1982 med det formål å fremme norsk rock, med utgangspunkt i de frivillige rockeklubbene. På 80-tallet hadde Norsk Rockforbund et bredt nedslagsfelt som involverte arbeid både for artist- og arrangørinteresser, utgivelse av musikkfanzinen Rock Furore og kassettkopiering.
Da Norsk Bluesunion ble startet i 1997 ble den nye organisasjonen for bluesklubbene en del av Norsk Rockforbund. NRF ble etterhvert delt inn i fire underavdelinger, en for rockeklubbene, en for studentforeningene, en for festivalene og en for bluesklubbene. Bluesklubbene utgjorde i nesten 15 år en god fjerdedel av medlemsmassen i NRF, og har hele tiden hatt et godt og nært samarbeid med Norsk Rockforbund. Mye av denne tiden var også en person ansatt i fast stilling i NRF for å jobbe for bluesklubbene og prosjektet Union Bluescup. Bluesnews har også siden starten hatt et nært forhold til Norsk Rockforbund, både når det gjelder lokaliteter og det faglige.

Gradvis har altså Norsk Rockforbund endret seg mot en rendyrket interesseorganisasjon for norske konsertarrangører, og også innlemmet kommersielle aktører. Etterhvert ble det gjort et vedtak om at NRF ikke skulle befatte seg med sjangerorienterte arbeidsoppgaver, og det medførte at rockforbundet fikk en annen praktisk rolle for bluesunionen. I 2012 tok Norsk Bluesunion følgene av det og ble en frittstående organisasjon med egen økonomi og styring.

- Det gamle navnet gjenspeilet ikke aktiviteten vår, og vi måtte til stadighet forklare hvem vi er, og hva vi jobber med, sier styreleder i Norske konsertarrangører, Torbjørn Heitmann Valum. - For å tydeliggjøre vår identitet og posisjon var et navneskifte på høy tid. Norske konsertarrangører er et navn som vil gjøre det enklere å kommunisere både internt og eksternt.
Vi har endelig et navn som speiler det vi faktisk jobber med og for, nemlig norske konsertarrangører. Dette vil gjøre det enklere for omverdenen å forstå hvem vi er, og gjøre det klart hvilken bredde vi har i medlemsmassen. Vi tydeliggjør vår rolle som et talerør for livesegmentet, og det opplagte valg og riktige sted å henvende seg for norske helårsarrangører og festivaler. Nå kan alle arrangører føle seg like hjemme uavhengig av sjanger.

- Vi skal ikke endre innholdet, men bygge opp og forsterke dette gjennom tydeligere å kommunisere hva vi gjør og gjøre det enda bedre, sier fungerende daglig leder i Norske konsertarrangører Gry Bråtømyr.

Norske konsertarrangørers landsmøte samlet helgen 9.-11. mai 110 arrangører til sitt landsmøte nummer 18 i rekken. Her ble blant annet nye strategiske dokumenter og satsningsområder utarbeidet.
I 2014 har organisasjonen 281 medlemmer, av disse er 90 festivaler og de restenende klubber, spillesteder, kulturhus og studentarrangører.

Tekst: Rune Endal - Foto: NRF