Årets NBU-samling lagt til Bodø

.

Bodø Bluesklubb er valgt til vertskap for Unionsmøte 2007, den årlige samlingen for klubbene i Norsk Bluesunion som i år skal markere NBUs 10-årsjubileum.. 

Det er første gang unionsmøtet holdes i Nord-Norge. Kryss av helga 19-21. oktober 2007 i kalenderen. Da bør representanter fra flest mulig av NBUs 67 medlemsklubber være til stede i Bodø.