Bitten Svendsen gjenvalgt som NBU-leder

.

Klubbene i Norsk Bluesunion var helga 11.-13 mars samlet på Kongsvinger til landsmøte. Nærmere 60 delegater fra 22 forskjellige klubber og festivaler var til stede på årsmøtet søndag, der det blant annet ble valgt nytt styre for unionen. Bitten Svendsen fra Fetsund ble gjenvalgt som leder av NBU for to nye år. Bildet viser det nye styret med lederen i front. (Foto: Rune Endal).

I tillegg til det formelle årsmøtet inneholdt helga både faglig påfyll, gruppearbeid, festmiddag og konserter på Vinger Soul & Blues Clubs tilholdssted i byen.
Landsmøtedeltakerne ble ønsket velkommen lørdag morgen av klubbens leder, Vidar Stubmo og varaordføreren i Kongsvinger kommune.

Fjæra bluesklubb årets klubb
En sak det alltid er engasjement rundt på landsmøtene er kåringen av Årets bluesklubb. I år var tre klubber nominert, Oslo Bluesklubb, Vinger Soul & Blues Club og Fjæra Bluesklubb. De tre klubbene fikk noen minutter hver til å presentere seg for delegatene som skulle foreta avstemningen.
Oslo Bluesklubb feiret 20-årsjubileum i fjor, og har lenge vært Norges største klubb med sine 7-800 medlemmer. Leder Edgar Johansen kunne fortelle at klubben har 70 konserter hvert år, og at de har flere faste prosjekter som de jobber kontinuerlig med. Noen av dem er Rampelyskonsertene på Buckleys for uetablerte artister, fellestur til Notodden Bluesfestival og sommerfesten i Kværnerbyen, som klubben arrangerer i samarbeid med Østkanten Bluesklubb.
Tidligere leder Trond Johnsen presenterte arrangørklubben Vinger Soul & Blues Club. Klubben ble startet så sent som i 2012, men har siden andre året hatt høy aktivitet. De har fått mye oppbacking fra lokalmiljøet, og allerede etter noen års drift mottok de kommunens kulturpris. Siden 2013 har klubben hatt ansvar for driften av utestedet Vinger Pub, der de arrangerer minst tre konserter i måneden.
Fjæra Bluesklubb med tilholdssted på Sandane ble presentert av lederen Hans Andenæs. Han kunne fortelle at klubben skal feire 25-årsjubileum dette året, og at de i løpet av årene har arrangert 130 konserter og 18 festivaler på det lille stedet i Nordfjord med 2500 innbyggere. Han fortalte at klubben har fokus på ungdomsarbeid, og å booke internasjonale og norske artister som ikke er helt "mainstream". Klubben kan vise til at flere store artister har hatt sin norgesdebut på Sandane, som f.eks. Royal Southern Brotherhood.
Under festmiddagen på kvelden ble Fjæra Bluesklubb kåret til Årets klubb med overveldende flertall. Det var en meget populær kåring, og et ekstra morsomt poeng er det at dette skjedde på dagen 25 år etter at klubben ble stiftet den 12. mars 1991.

Hans Andenæs og Fjæra Bluesklubb mottok diplom for "Årets klubb" av leder Bitten Svendsen.

Faglig påfyll
Seminaret under årets landsmøte hadde fokus på arbeidet med å finne sponsorer og støttemidler til virksomheten.
Tidligere leder av Skedsmo Bluesklubb, Terje Bratlie, fortalte om dette arbeidet i sin klubb. Skedsmo er NBU-klubben med flest årlige arrangementer og har en årlig omsetning på 1.9 millioner. De har lenge jobbet svært målrettet og godt med å skaffe sponsormidler. Bratlie belyste temaet fra sponsorens synsvinkel, og kom med eksempler på avtaler klubben har gjort, som f.eks. den de har med Sparebank 1.
Innlegget til Bratlie var meget engasjerende og entusiastisk presentert, og mange klubber fikk gode tips om hva som er mulig å få til på dette området.

Jostein Forsberg, leder i Notodden Blues Festival, belyste temaet fra en festivals ståsted. Han fortalte om hva festivalen jobbet med for å gjøre seg synlig, for så i neste omgang være av interesse for sponsorer. Han kunne bl.a. fortelle om avtalen festivalen har med LO lokalt, en avtale det jobbes med året rundt, og der det legges stor vekt på at den skal gi en verdi for begge parter.
Forsberg avsluttet med å svare på mange spørsmål fra salen angående knutepunktordningen for festivalene. Han kunne bekrefte at denne er avviklet, men at pengestøtten til festivalen på Notodden vil fortsette til ut 2017.

Jostein Forsberg (t.v.) og Espen Fjelle holdt innlegg som representanter fra Notodden Blues Festival og Europas Blues Senter.

Little Steven's Blues School
Espen Fjelle i Europas Blues Senter kunne komme med nyheten om at avtalen med Steven Van Zandt om etablering av Little Steven's Blues School på Notodden nå er i havn. Det var Little Steven selv som foreslo å utvide seminartilbudet da han besøkte festivalen i fjor sommer. Det vil i år bli arrangert to parallelle seminarer, et for aldergruppen 13-18, og et for de mellom 19 og 26. Begge vil bli avholdt under festivaluka med 30 deltakere på hvert kurs.
Fjelle fortalte også om et forskningsprosjekt som er satt i gang på Notodden, der målet er å styrke Notoddens posisjon som ledende norsk og europeisk sentrum for bluesmusikk. Undersøkelsen blir gjennomført i samarbeid med Høyskolen i Telemark.

Min kulturfordel
Kjetil Bjerke fra Norsk Musikkråd presenterte avtalen "Min kulturfordel" som er opprettet for alle organisasjonene i Norsk Musikkråd. Denne tilbyr rabatter og gode avtaler for enkeltmedlemmene i organisasjonene. Se egen sak om dette.

Gruppearbeid
Lørdag ettermiddag var det gruppearbeid for landsmøtedeltakerne. Her skulle delegatene diskutere og komme med tilbakemeldinger på NBUs vedtekter og handlingsplan, og komme med innspill om fremtiden til Union Bluescup/Bluesband.
En av sakene det ble mye diskusjon rundt var spørsmålet om støttemedlemskap og medlemskap for kommersielle aktører i NBU. Et annet tema som ble mye debattert var hvorvidt det skulle vedtektsfestes at medlemsbladet Bluesnews skal følge hvert medlemskap, og om klubbene har anledning til å tegne billigere medlemskap uten abonnement på Bluesnews.

Årsmøte
50 delegater pluss noen observatører var samlet til det formelle årsmøtet. Møteleder Elisabeth Weisser-Svendsen, Bitten Svendsen og Trond Johnsen tok møtet gjennom årsmeldinger, regnskap og budsjetter. Vi fikk høre at NBU mottar tilskudd gjennom Norsk Musikkråd på kr. 300.000 pr. år, og at to andre store inntektskilder er 60.000 fra kontingent og 60.000 i gaver og annen støtte. De største utgiftspostene er unionsbandets turné og en 20% stilling for daglig leder.
Forslagene til endringer i vedtektene ble gått gjennom av Svein Terje Pisani Førland og Wiggo Larsen. Av større endringer kan nevnes at kommersielle aktører ikke lenger har adgang til medlemskap. Dette henger sammen med at både NBUs Tono-avtale og offentlige støtte er betinget av at NBU er en organisasjon for frivillig virksomhet.

Nytt styre
Bitten Svendsen ble enstemmig gjenvalgt som leder av NBU for to nye år. Det ble valgt inn to nye styremedlemmer, Morten Rognstad fra Sandnes Bluesklubb og Elisabeth Solum fra Røyken Bluesklubb. Som ny vara til styret ble valgt Tor Hognes fra Ørland Bluesklubb. Sittende medlemmer Trond Johnsen, Ellen Klemp, Susanne Sørensen, Svein Terje Pisani Førland (vara) og Wiggo Larsen (vara) ble gjenvalgt.

Suverene Tito Lausteen Quartet
Som alltid spilte unionsbandet under landsmøtet. Tito Lausteen Quartet fra Bodø har nylig startet sitt år som unionsband og foreløpig ikke fått vist seg fram så mange steder ennå. Det var derfor mange landsmøtedeltakere som kom til Vinger Pub lørdag kveld uforberedt på hva de kom til å høre. Og hvilken positiv overraskelse og opplevelse de fikk denne kvelden! Vi har etterhvert blitt vant til at unionsbandene holder et høyt musikalsk nivå, men jeg tør påstå at dette bandet overgår det meste. Bandet viser i sitt repertoar med hovedsakelig egne låter meget stor kreativitet. Låtene er variert og ligger i landskapet mellom blues, bluesrock og klassisk rock. Fra i det ene øyeblikket å bli presentert for velspilt tradisjonell blues med mye "feeling", får vi i neste låt assosiasjoner til 60-70-tallsrock og band som Deep Purple. I front står gitaristen Tito og bassisten Lausteen. Begge er gode instrumentalister, men enda mer oppsiktsvekkende er de gode sangstemmene deres som står så godt til hverandre. Ikke ofte vi her til lands hører to så gode 20-årige sangere i ett og samme band!
Undertegnede har opplevd de fleste samlingene i Norsk Bluesunion, men aldri har jeg opplevd at den "harde kjernen" av bluesfolk avslutter lørdagskvelden som så dedikerte fans av unionsbandet. Kvelden endte nemlig med at denne over gjennomsnittet musikalsk interesserte gjengen uoppfordret reiste seg fra stolene og i beundring stilte seg opp rett foran bandet de siste låtene. Vi hørte svært mange rosende kommentarer fra folk på vei hjem som sa at de simpelthen MÅTTE ha med seg hele konserten til dette talentfulle, unge bandet.

Tito Lausteen Quartet på Vinger Pub, fra v. Morten Larsen, Tommy "Tito" Andreassen, Stig Venberg og Jon-Arne Lausteen.

Vi fikk også høre tre andre band i løpet av helga. Først ute fredag var Brandies med medlemmer fra Brandval utenfor Kongsvinger. Kvelden ble avsluttet av Austmarkas store helt "Hawker" Haakerud og hans Blues & Boogie Band. Lørdag som oppvarming før unionsbandet fikk vi høre den hardtslående bluesrocktrioen Rude Mood anført av gitaristen Richard Wikstrand.

Vi takker Vinger Soul & Blues Club for ei godt gjennomført landsmøtehelg.

Tekst og foto: Rune Endal

Fra festmiddagen på Vinger Hotel & Spa. I front Oslo Bluesklubbs Edgar Johansen og Tor Hognes fra Ørland Bluesklubb.