Bitten Svendsen gjenvalgt som leder av NBU

.

Bitten Svendsen fra Oslo Bluesklubb ble gjenvalgt som leder i Norsk Bluesunion under landsmøtet som ble avholdt i Asker 15.-16. mars. Bildet viser det nye styret samlet på Scandic Hotel etter møtet. Fra venstre Wiggo Larsen (Oslo), Svein Terje Pisani Førland (Stavanger), Ellen Klemp (Trondheim), Mona Bakken (Asker), Susanne Sørensen (Tønsberg), Bitten Svendsen (Fetsund) og Trond Johnsen (Kongsvinger). Kåre Amundsen (Kleive) var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Rune Endal).

Det var Asker Bluesklubb som var vert for unionssamlingen, som har vært en årlig begivenhet for landets bluesklubber siden opprettelsen av NBU i 1997. I år var 28 av unionens 66 registrerte klubber representert. Delegater, observatører og andre deltakere var innlosjert på konferansehotellet Asker Hotel Scandic, mens konsertene ble avholdt på Asker Bluesklubbs faste konsertsted, Baracoa. Her var det fullt hus allerede fredag kveld, da det lokale Lars Wagle Band og trioen Vidar Busk, Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm begeistret publikum.

Åpning ved Askers ordfører
NBUs landsmøte ble formelt åpnet lørdag morgen av Askers ordfører Lene W. Conradi. Hun ga en kort presentasjon av Askers kulturtilbud, og understreket at hun var stolt av musikklivet og trakk spesielt fram det gode frivillighetsarbeidet som Asker Bluesklubb er en av de beste representantene for. Hun sa at å etablere møteplasser for folk er kulturaktørenes hovedoppgave, og nettopp det har bluesklubben gjort på en utmerket måte siden starten. - Kommunen har hatt et godt forhold til bluesklubben i 17 år, helt siden den etablerte seg på "Varden", sa ordfører Conradi.

Seminar
Media- og kommunikasjonsrådgiver Tore Svanes var invitert til å innlede til første seminartema, "Hvordan klubbene skal synliggjøre seg i lokalmiljøet". På grunn av sykdomsforfall ble Svanes erstattet av leder i Sandnes Bluesklubb, Morten Rognstad (bildet til h.). Han fortalte om hvordan klubben ble etablert, hvordan den presenterte seg for publikum og etter kort tid ble landets største bluesklubb. Han understreket blant annet viktigheten av direkte henvendelse og samarbeid med lokale politikere og bruken av sosiale medier. Han oppfordret klubbene til å gjøre seg synlig og få oppmerksomhet i media ved å planlegge og arrangere spesielle aktiviteter og arrangementer utenom de ordinære klubbkveldene og konsertene. I Sandnes var ett av eksemplene på dette festivalen Sykkelblues som ble til ved et samarbeid mellom bluesklubben, sykkelindustrien og næringslivet i byen.

Veien videre for NBU
Ettermiddagen var avsatt til gruppearbeid der følgende temaer ble diskutert: Veien videre for NBU som sjangerorganisasjon, handlingsplan, egen TONO-avtale for NBU, Union Bluesband og kontingentøkning.

NBU er til tross for sine 16 år fortsatt en organisasjon i oppbygningsfasen. Derfor var temaer som gikk igjen både på møtet og i korridorene hvordan man skal gå fram for å etablere organisasjonen på egne ben, få en god økonomi og driftsmidler til en administrativ stilling. Et sentralt punkt i denne forbindelse er å få på plass en direkte avtale med TONO. Styret i NBU har vært i forhandlinger med TONO om en slik avtale, og denne ble lagt fram for landsmøtet. Styremedlem i NBU Mona Johansen kunne fortelle at intensjonsavtalen som er inngått er minst like god som gjeldende avtale gjennom Norsk Rockforbund som bluesklubbene benytter seg av i dag. Det ble også informert om hvordan fordelingsnøkkel for klubber med forskjellig størrelse og aktivitetsnivå kunne løses. Det ble informert om at en egen TONO-avtale tidligst vil kunne gjelde fra 2015.

Info fra Norsk Kulturråd
Erling Haraldseth i Norsk Kulturråd presenterte hva Kulturrådet står for og arbeider med. Han informerte om hvordan de offentlige midlene til kunst og kultur blir forvaltet, om hvilke støtteordninger som fins og hvor mye som ligger i hver ordning.

Festmiddag
Lørdag kveld var delegater, observatører og gjester samlet til festmiddag. Toastmaster Syver Srøbka og unionsleder Bitten Svendsen geleidet gjestene gjennom en meget god treretters middag krydret med taler og mange humoristiske innslag. Blant de inviterte gjestene var medlemmene i det nye unionsbandet, Marcus Løvdal Band, og leder for Norsk Musikkråd, Magnar Bergo.

Årets bluesklubb
Hvert år kåres en av NBUs mest aktive klubber til Årets bluesklubb. Tidligere på dagen hadde de tre nominerte klubbene presentert seg for forsamlingen, de nominerte var Skedsmo Bluesklubb, Mandal Bluesklubb og Røyken Bluesklubb. Prisen for 2013 gikk til landets sørligste klubb, Mandal Bluesklubb. Klubben ble startet for 7 år siden, og har med årene blitt sørlandsbyens største konsertarrangør.

Bildet viser Jenny Eriksen (t.v.) og Rune Østheim fra Mandal Bluesklubb sammen med Bitten Svendsen under overrekkelsen av prisen.

Årsmøte
Det formelle årsmøtet ble avholdt søndag med Elisabeth Weisser-Svendsen fra Oslo Bluesklubb som møteleder. Hun ledet møtet stødig gjennom årsberetninger, godkjenning av regnskap og handlingsplan, valg og endring av vedtekter.
En av de mest diskuterte temaer var TONO-avtalen. Forslaget som ble lagt fram av styret ble godkjent med mindre justeringer og styret ble gitt mandat til å inngå avtale på vegne av NBU med betingelsene som ligger i intensjonsavtalen.

Økonomi
To økonomiske saker som berører alle klubbene var økning av kontingenten for klubbene og justering av prisen på Bluesnews-abonnementet.
Klubbkontingent som blir gjeldende fra og med neste år er kr. 1.000 for klubber og kr. 1.500 for festivaler.
Styreleder i Bluesnews John Jørgen Støa og redaktør Rune Endal begrunnet behovet for justering av abonnementsprisen for Bluesnews. Det ble enstemmig vedtatt en totrinns økning av abonnementsprisen: 5 kr. økning pr. blad fra september 2014 og nye 5 kr. økning pr. blad fra 1.1.2016.

Vedtektsendringer
Det ble gjort flere viktige endringer i vedtektene på årsmøtet. En prinsipiell viktig sak var at det ble definert at et fullverdig NBU-medlemskap forutsetter at driften skjer på frivillig basis, men at kommersielle aktører kan være assosierte medlemmer med begrensede rettigheter (bl.a. når det gjelder TONO-avtale).
En annen viktig endring er at det ble vedtatt å arrangere landsmøte i NBU annenhvert år i stedet for årlig. Dette var en sak som engasjerte og det ble mye debatt rundt dette. I vedtektene ble det gjort en tilføyelse om at det skal arrangeres sosiale samlinger årene mellom de formelle landsmøtene.
Av andre endringer som ble gjort i vedtektene kan nevnes at støttemedlemmer ikke vil ha stemmerett på landsmøter og at sammensetningen i NBUs styre skal være minimum 5 styremedlemmer pluss 3 varamedlemmer.

Nytt styre
Årsmøtet valgte nytt styre for neste toårsperiode. Det kom inn fire nye medlemmer i styret, Mona Bakken fra Asker Bluesklubb, Trond Johnsen fra Vinger Soul & Bluesklubb, Ellen Klemp fra Ørland Bluesklubb og Wiggo Larsen fra Østkanten Bluesklubb (vara). Det ble gjenvalg på NBU-leder Bitten Svendsen fra Oslo Bluesklubb, styremedlem Kåre Amundsen fra Fan It Blues Club og varamedlemmene Svein Terje Førland Pisani fra Stavanger Bluesklubb og Susanne Sørensen fra Tønsberg Roots Club.

Tekst og foto fra Landsmøtet i NBU, Rune Endal.

Trioen Vidar Busk, Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm begeistert publikum på Baracoa fredag kveld. (Foto: Erik Habberstad).

Bjørn Blix Lein og unionsbandet Marcus Løvdal Band gjorde en meget bra figur lørdag. (Foto: Erik Habberstad).

Lørdagskvelden på Baracoa ble avsluttet med Remme Brothers og jam session. (Foto: Erik Habberstad).