Klubben mottok kulturpris i innvielsesgave

.

Vinger Blues & Soul Club inviterte til stor fest fredag 17. januar i forbindelse med åpning av eget klubblokale og utdeling av Kongsvinger kommunes kulturpris. Ordfører Øystein Østgaard var tilstede for å overrekke kulturprisen til klubbens leder Trond Johnsen (bildet), og Norsk Bluesunion overrakte blomster på den godt besøkte premierekvelden. (Foto: Vidar Nygårdseter, Glåmdalen).

Det hører med til sjeldenhetene at en klubb som har så kort historie bak seg mottar en kulturpris og i tillegg får sitt eget spillested. Klubben hadde invitert publikum til navnekonkurranse for å finne riktig navn på det nye stedet sitt. Av de 50-60 forslagene som kom inn ble det til slutt bestemt at stedet enkelt og greit skulle hete Vinger Pub. Stedet ligger i byens hovedgate rett ovenfor Kongsvinger togstasjon. Det skal nå driftes av bluesklubben og vil holde åpent ved alle deres konserter og arrangementer. i tillegg vil klubben leie ut klubben til andre aktører for en hyggelig pris.

Vinger Blues & Soul Club ble stiftet for under to år siden. Man må si det har skjedd mye på kort tid for den driftige klubben. Det første året klubben var i drift var det kun tre personer i styret til å "dra lasset". I dag er antall styremedlemmer tredoblet og i tillegg har klubben flere frivillige som bidrar. Blant annet har disse vært aktive ved oppussing og klargjøring av de nye klubblokalene. Leder av klubben, Trond Johnsen, roser det lokale næringslivet og kommunen for velvillighet og interesse rundt bluesklubben.

På åpningskvelden var lydutstyret som innkjøpt med støttemidler fra Musikkutstyrsordningen på plass, og to lokale band var invitert, først ut var det unge bandet Hounds Of Baskerville. Bandet var musikalsk mer i rockelandskapet enn i bluessjangeren, men ikke dårligere av den grunn. Til tross for sin unge alde r var bandet veldig samspilt og dyktige. Det mer rutinerte bandet Paul & The Torpedoes leverte deretter en skikkleig bluesa konsert som mange satte pris på.

Vi gratulerer klubben med både kulturprisen og det nye klubblokalet. Det skal bli spennende å følge Vinger Blues & Soul Club videre.

Tekst og foto: Bitten Svendsen

En fornøyd klubbleder, Trond Johhnsen (foto: Bitten Svendsen).